Mgr. Jana Mazuchová PhD.

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biológie, Malá Hora 4, 03601 Martin

Abstract name Year Section
Štúdium deregulácie miRNA u pacientov s pľúcnym karcinómom 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)