doc. MUDr. Anton Dzian PhD.

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Klinika hrudníkovej chirurgie UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin
  • Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UNM Martin Klinika hrudníkovej chirurgie, Kollárova 2, 036 59 Martin

Abstract name Year Section
Štúdium deregulácie miRNA u pacientov s pľúcnym karcinómom 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Cirkulujúce mikroRNA ako neinvazívna skorá diagnostika pľúcneho adenokarcinómu 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics