MVDr. Tatiana Andrašková

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, SR

Abstract name Year Section
Prehľad biogénnych amínov v jednotlivých druhoch potravín 2017 Open section
Mikrobiologické vyšetrenie Slovenskej bryndze 2017 Open section