RNDr. Zuzana Dičáková PhD.

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Prehľad biogénnych amínov v jednotlivých druhoch potravín 2017 Open section