Ing. Martin Frič PhD.

  • RÚVZ Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1 975 56 Banská Bystrica

Abstract name Year Section
Síra a jej formy, výskyt, ťažba a zdraviu prospešné kúpele 2017 Ecology and Environmental Sciences