Jaroslava Sinayová

  • Ústav biológie, zoológie a radiobiológie UVLF v Košiciach, 041 81 Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Síra a jej formy, výskyt, ťažba a zdraviu prospešné kúpele 2017 Ecology and Environmental Sciences