MVDr. Eva Holotová

  • Ústav hygieny zvierat a životného prostredia UVLF v Košiciach, 041 81 Košice, Slovenská republika
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach / Ústav hygieny zvierat a životného prostredia
  • Ústav hygieny zvierat a životného prostredia, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 04001, Slovenská republika
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach/ Ústav hygieny zvierat a životného prostredia, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Síra a jej formy, výskyt, ťažba a zdraviu prospešné kúpele 2017 Ecology and Environmental Sciences
Vybrané produkty s obsahom kyanogénnych glykozidov a ich nástrahy 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Rod artemia – modelový organizmus vo vedeckom výskume 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Zhodnotenie vplyvu glyfosátu na biotu 2017 Ecology and Environmental Sciences
Semisynantropné druhy netopierov - biológia, ochrana a verejnozdravotné aspekty 2018 Ecology and Environmental Sciences