Mgr. Veronika Silliková

  • Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Abstract name Year Section
Testovanie možností sorpcie 137Cs na impregnovanom sorbente 2017 Open section