RNDr. Diana Vondrová PhD.

  • Ústav hygieny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Aplikácia rôznych metód merania množstva telesného tuku v súbore vysokoškolských študentov 2017 Open section