Milan Tkáč


Abstract name Year Section
STANOVENIE SLEDOVANÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK V TESTOCH ODBORNOSTI 24 ORGANIZÁCIE PRE ZÁKAZ CHEMICKÝCH ZBRANÍ 2009 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Identifikácia chemickej kontaminácie vo vzorkách so zmiešanou kontamináciou pomocou GC/MS počas 2nd NATO mixed samples laboratory exercise 2010 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances