Ľudmila Galuščáková

  • Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF v Nitre, Nitra, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Analýza vplyvu dusičnanov na rast koreňov kukurice v podmienkach pôsobenia kadmia 2017 Open section for students