Mgr. Juraj Kronek PhD.

  • Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Termosenzitívne blokové kopolyméry na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolované uvoľňovanie liečiv 2017 Open section for students
Uvoľňovanie protizápalového liečiva dexametazónu z termosenzitívnych poly(2-oxazolínov) 2018 Open section for students