doc. Ing. Tomáš Mackuľak PhD.

  • Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko

Abstract name Year Section
Prevalencia baktérií rezistentných voči antibiotikám v kanalizačnom biofilme 2017 Ecology and Environmental Sciences