doc. RNDr. Peter Matúš PhD.

  • Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv humínových kyselín na stabilitu nanočastíc oxidu zinočnatého 2017 Ecology and Environmental Sciences