Mgr. Andrea Hamárová

  • Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovenská republika
  • Katedra jadrovej chémie Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Stanovenie nulového náboja pre Sn-apatity pri rôznom pH 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Sn-hydroxyapatit charakterizovaný metódami BET a FTIR 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances