Ing. Andrea Pešková

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra biochémie a biotechnológie, Nitra,

Abstract name Year Section
Nutričná kvalita kukurice siatej (Zea mays L.) z hľadiska obsahu bielkovín 2017 Biotechnology and Food Technology