Dušan Velič

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
  • Medzinárodné laserové centrum v Bratislave
  • Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Ilkovičova 6, Bratislava
  • Internacional Laser Centre, Ilkovičová 3, Bratislava

Abstract name Year Section
Laserová spektroskopia fotovoltických materiálov na báze polytiofénov 2017 Open section
First order hyperpolarizability of benzothiazole salts 2017 Open section