Eva Noskovičová

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
  • Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Ilkovičova 6, Bratislava

Abstract name Year Section
Laserová spektroskopia fotovoltických materiálov na báze polytiofénov 2017 Open section
First order hyperpolarizability of benzothiazole salts 2017 Open section