Martin Bačkor

  • Katedra botaniky, Ústav biológie a ekológie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Mánesova 23, 041 54 Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv kyseliny usnovej na klíčenie a metabolizmus semenáčikov smreka obyčajného a borovice lesnej 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics