MVDr. Oľga Danišová PhD.

  • UVLF v Košiciach/ Katedra hygieny a technológie potravín, Košice, Slokakia

Abstract name Year Section
Stanovenie citlivosti kmeňov Staphylococcus warneri izolovaných z potravín živočíšneho pôvodu voči vybraným druhom antibiotík 2017 Open section