MVDr. Jana Výrostková PhD.

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • UVLF v Košiciach/ Katedra hygieny a technológie potravín, Košice, Slokakia

Abstract name Year Section
Stanovenie citlivosti kmeňov Staphylococcus warneri izolovaných z potravín živočíšneho pôvodu voči vybraným druhom antibiotík 2017 Open section
Prehľad biogénnych amínov v jednotlivých druhoch potravín 2017 Open section