prof.MUDr. Marián Adamkov CSc.

  • Ústav histológie a embryológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract name Year Section
Protinádorové účinky klinčeka v preventívnom modeli karcinómu prsníka 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics