Mgr. Karin Jašek PhD.

  • Divízia Onkológie BioMed Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, BioMed

Abstract name Year Section
Protinádorové účinky klinčeka v preventívnom modeli karcinómu prsníka 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Úloha rastlinných funkčných potravín v regulácii epigenetických zmien v animálnom modeli rakoviny prsníka 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics