doc.RNDr. Peter Kubatka PhD.

  • Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract name Year Section
Protinádorové účinky klinčeka v preventívnom modeli karcinómu prsníka 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics