Mgr. Ildikó Matušíková PhD.

  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv výživy dusíkom na vybrané parametre pšenice 2016 Biotechnology and Food Technology