RNDr. Lubomír Adamec PhD.

  • Botanický ústav Akademie věd České republiky, Třeboň, Česká republika

Abstract name Year Section
Vplyv výživy dusíkom na vybrané parametre pšenice 2016 Biotechnology and Food Technology