prof. RNDr. Ferdinand Šporka DrSc.

  • Ústav zoológie SAV, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Pakomáre (Chironomidae) ako indikátory klimatických oscilácií posledného milénia v sedimente Popradského plesa 2016 Ecology and Environmental Sciences