MVDr. Andrej Barta PhD.

  • Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Slovenskej Akadémie Vied, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Účinok Aronia melanocarpa na kardiovaskulárny systém potkanov 2016 Open section for students