Michal Skurák

  • Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Vitamín D status u pre a postmenopauzálnych žien vo vzťahu k obezite a vybraným kardiometabolickým parametrom 2016 Open section for students
Vitamín D u HIV pozitívnych pacientov a jeho vplyv na kostnú hustotu 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)