Andrea Antošová


Abstract name Year Section
Magnetické nanočastice funkcionalizované albumínom depolymerizujú lyzozýmové amyloidné fibrily 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics