Viera Almášiová

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Ústav histológie a embryológie., Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Neionizujúce elektromagnetické žiarenie a jeho tepelný efekt na semenníky juvenilných potkanov 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics