Mgr. Radivojka Vulić

  • Institute of Virology, BMC SAS, Dúbravská cesta 9, 845 05 Batislava, Slovakia
  • Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Virologický ústav, Oddelenie molekulárnej medicíny, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovenská Republika
  • Virologický Ústav, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Hypoxia-induced CA IX cooperates with elements of glycolytic metabolism in tumor cells 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
CRISPR-Cas9 sprostredkovaná editácia karbonickej anhydrázy IX v nádorových bunkách 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Pokračovanie story ,,Vplyv perzistentej infekcie vírusu LCM kmeňa MX na expresiu karbonickej anhydrázy IX v nádorových bunkách obličiek“ 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Karbonická anhydráza I ovplyvňuje produkciu exozómov v prostatických nádorových bunkách 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics