Vincent Sedlák

  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 1, 081 16, Prešov, Slovensko
  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 1, 08001 Prešov, Slovensko
  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 1, 080 01, Prešov, Slovensko

Abstract name Year Section
Kvalitatívne ukazovatele mlieka dojníc slovenského strakatého dobytka v regióne Šariš 2010 Biotechnology and Food Technology
Asociácia polymorfizmov v géne DAZL s mužskou neplodnosťou u probandov s poruchou plodnosti 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Asociácia FokI polymorfizmu VDR génu s osteoporózou 2021 Molecular biology and genetics
Biochemická analýza súboru probandov s diabetes mellitus typu 2 2021 Molecular biology and genetics
Asociácia polymorfizmov v génoch SPATA16 a TNP2 s mužskou neplodnosťou 2021 Molecular biology and genetics
Ukazovatele rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení u žien 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Hormóny asociované s mužskou neplodnosťou 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics