Mgr. Lenka Svobodová

  • Katedra pedológie,Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave / Department of Soil Science, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Slovenska republika
  • Katedra pedológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava,

Abstract name Year Section
Vplyv využívania pôd na stabilitu pôdnych agregátov na lokalite Malejov 2016 Ecology and Environmental Sciences
Základné pedologické charakteristiky vybraných typov pôd Podunajskej nížiny 2016 Ecology and Environmental Sciences