RNDr. Michal Alexovič PhD.

  • Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta, UPJŠ, Košice,

Abstract name Year Section
Proteomická analýza mononukleárnych buniek periférnej krvi pacientky s karcinómom prsníka po chemoterapii 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)