doc. MUDr. Igor Andrašina PhD.

  • Východoslovenský onkologický ústav a.s.

Abstract name Year Section
Proteomická analýza mononukleárnych buniek periférnej krvi pacientky s karcinómom prsníka po chemoterapii 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)