Olgica Nedić

  • Institute for the Application of Nuclear Energy (INEP), University of Belgrade, Banatska 31b. Zemun, Serbia
  • Institute for the Application of Nuclear Energy (INEP), University of Belgrade, Banatska 31b, 11000 Belgrade, Serbia

Abstract name Year Section
Štúdium glykozylačných zmien biomarkerov kolorektálneho karcinómu pomocou glykoproteínovej microarray využívajúcej lektíny 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Analýza glykánov sérových glykoproteínov u pacientov s peritoneálnou dialýzou lektínovou microarray metódou 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances