RNDr. Aneta Salayová PhD.

  • Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie, Košice, SR
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice,
  • Katedra chémie, biochémie a biofyziky, Ústav farmaceutickej chémie, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • Katedra chémie, biochémie a biofyziky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice,
  • Katedra chémie, biochémie a biofyziky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Antioxidačná aktivita indolových zlúčenín a jej vplyv na chemopreventívnu resp. chemoterapeutickú aktivitu 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Stanovenie antioxidačnej aktivity rastlinných extraktov a zelená syntéza strieborných nanočastíc 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Možnosti terapie rakoviny štítnej žľazy 2018 Open section for students
Farmakoterapia bolesti a biochemický profil moču 2018 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Biologický profil moču počas gravidity 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Stanovenie významných látok v extrakte Šalvie lekárskej (Salvia officinalis) pri biosyntéze strieborných nanočastíc 2019 Biotechnology and Food Technology
Syntéza a využitie alkaloidu tryptantrínu 2019 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Stanovenie antioxidačnej aktivity rastlinných extraktov ďateliny lúčnej 2019 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Metabolomická profilácia ochorenia dna 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Biochemický profil moču pri karcinóme mliečnej žľazy 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Simultánne stanovenie a monitoring metabolizmu tyrozínu a tryptofánu v moči pomocou HPLC 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances