Bc. Mária Molnárová

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Účinok hyperosmotického stresu na radiálny rast Fusarium oxysporum 2016 Biotechnology and Food Technology