Ing. Erika Múdra PhD.

  • Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, Košice, Slovensko
  • Ústav materiálového výskumu SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Potenciostaticky pripravené strieborné nanoštrukturované povrchy a ich aplikácia v SERS analýze 2016 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Nanokavitové filmy pre SERS aplikácie 2017 Open section