Mgr. Zuzana Orságová Králová

  • Univerzita P. J. Šafárika, Katedra fyzikálnej chémie, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Potenciostaticky pripravené strieborné nanoštrukturované povrchy a ich aplikácia v SERS analýze 2016 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances