doc. MUDr. Mgr. Alena Furdová PhD., MPH

  • Klinika oftalmológie LF UK a UN Ružinov, Bratislava
  • Klinika oftalmológie LF UK a UN Ružinov, Bratislava, SR

Abstract name Year Section
Determinanty rozvoja extranodulárnej formy non-Hodgkinovho lymfómu v oblasti očnice 2016 Open section for students
Determinujúce faktory výsledkov liečby u pacientov s lymfómovým ochorením v oblasti oka a očnice 2017 Open section for students