Ing. Miroslav Rajninec

  • Slovenská akadémia vied, Nitra, Slovenská republika
  • Centrum biológie rastlín a biodiverzity ÚGBR SAV, Nitra

Abstract name Year Section
Antifungálny potenciál hrubých proteínových extraktov listov tabaku transformovaného génom chitinázy z rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia L.) 2016 Biotechnology and Food Technology
Purifikácia rekombinantnej chitinázy z rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia L.) afinitnou chromatografiou na Ni-NTA agaróze a detekcia jej enzymatickej aktivity 2017 Biotechnology and Food Technology