Mgr. Miroslava Šebestová

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Nový druh plachtárky Erigonoplus foveatus na Slovensku (Araneae, Linyphiidae) 2016 Ecology and Environmental Sciences