Mgr. Anna Šestáková PhD.

  • Západoslovenské múzeum, Trnava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Nový druh plachtárky Erigonoplus foveatus na Slovensku (Araneae, Linyphiidae) 2016 Ecology and Environmental Sciences