doc. Ing. Lucia Birošová PhD.

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovensko
  • Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, Ústav potravinárstva a výživy, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko

Abstract name Year Section
Charakterizácia a identifikácia koliformných baktérií rezistentných voči triklozánu izolovaných zo stabilizovaného kalu 2016 Ecology and Environmental Sciences
Prevalencia baktérií rezistentných voči antibiotikám v kanalizačnom biofilme 2017 Ecology and Environmental Sciences