Dr. Domenico Pangallo DrSc.

  • Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej biológie, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, Bratislava, Slovensko
  • Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej biológie, Dúbravská cesta 21, Bratislava, Slovenská republika
  • Department of Microbial Ecology, Institute of Molecular Biology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava

Abstract name Year Section
Kultivovateľné bakteriálne spoločenstvá v pôde a produkcia „Extracellular Polymeric Substances“ 2016 Open section
Zachovanie kultúrneho dedičstva: utilizácia esenciálnych olejov pri dezinfekcii historických predmetov a objektov 2018 Open section
Biochemická a proteomická charakterizácia extracelulárnych proteínov produkovaných bakteriálnym druhom Exiguobacterium undae 2018 Open section
Characterization and elimination of microbiota in effluent wastewater from domestic wastewater treatment plant 2020 Ecology and Environmental Sciences