Mgr. Lenka Jeszeová

  • Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej biológie, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Kultivovateľné bakteriálne spoločenstvá v pôde a produkcia „Extracellular Polymeric Substances“ 2016 Open section
Identifikácia a charakterizácia extracelulárnych proteínov produkovaných druhom Exiguobacterium undae 2017 Open section