Bc. Jana Bezakova

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Mlynská dolina, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Expresia hodinových génov cry1 a cry2 a miRNA-21, miRNA-31 a miRNA-142 v ľudskom kolorektálnom karcinóme 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics