Erika Halašová

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biológie, Malá Hora 4, 03601 Martin
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu, Divízia Molekulová medicína, Malá Hora 11161/4C 03601 Martin, Slovenská republika, sarlinova@jfmed.uniba.sk
  • BioMed Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Analýza vybraných mikroRNA u pacientov s kolorektálnym tumorom 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Príprava a charakterizácia de novo derivovanej nádorovej línie duktálneho adenokarcinómu pankreasu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics